Frihet att välja

facebook fyrkantiginstagram fyrkantig

Mjöbäcks Entreprenad AB har tillsammans med Wäst-Bygg vunnit en markanvisningstävling i Varberg.

Förslaget redovisar 164 lägenheter.

Vinnarmotivering:
Med tävlingsbidraget ”Marmorlyckan” har konsortiet mellan Mjöbäcks Entreprenad, Wäst-Bygg och QPG arkitekter, lyckats att ta fram en kreativ, grön kvartersstruktur med trädgårdsstaden som tydlig målbild. Inom kvarteren finns många mötesplatser där varje yta har ett tydligt syfte. Flera tydliga nivåer mellan privata och offentliga rum inbjuder till ansvarstagande och dagliga möten mellan de boende. Utemiljöerna är disponerade så att boende kan röra sig skyddad från biltrafik på stora delar av området och med hjälp av ett aktivt arbete med ljussättning skapas trygga miljöer. Dagvattenhanteringen har genom en öppen hantering integrerats i området på ett lekfullt sätt och bidrar till att förhöja värdena i utemiljön. Bebyggelsen har en skiftande utformning som skapar rumslig variation och håller en hög standard både arkitektoniskt, funktionellt och energimässigt.

Förslaget redovisar en lösning som innebär att området kommer att leverera mer värmeenergi än det kommer att förbruka. Olika upplåtelseformer har fördelats jämt över området vilket skapar bra förutsättningar för en långsiktigt hållbar stadsdel med möjlighet för både gammal och ung att få ett kvalitativt boende.

Med denna motivering utses ”Marmorlyckan” till det vinnande förslaget i Markanvisningstävlingen – Norr om Marmorgatan.

Läs mer på Varbergs kommuns hemsida

blogg knapp

Bloggar och intervjuer där våra kunder berättar hur det är att bygga med Mjöbäcksvillan.

Romantiskt på landet eller modernt i stan? Här är några exempel från vår idébank av hus.

Välkommen att ta del av inspirerande interiörbilder. 

arkritat

Våra arkitekter hjälper dig utforma ditt drömhus.