Bjarred_centrum_hero1.jpg

Bjärred Centrum

Mjöbäcks och Järngrinden har fått en markanvisning i Bjärreds centrum – det första gemensamma projektet i Skåne. Projektet omfattar ett halvcirkelformat hus runt centrumtorget kompletterat med radhus. Totalt planeras för 53 lägenheter samt lokaler för café, restaurang och butiker. Området får en grön profil med bland annat sedumtak och solceller.

STATUS Planerat
ORT/OMRÅDE Bjärred
ANTAL BOSTÄDER 53
BOSTADSFORM Bostadsrätter
PROJEKTÄGARE Mjöbäcks 50%
  Järngrinden 50%
ARKITEKT Krook & Tjäder

Mer om projektet

Kommer inom kort...

”Bjärred Centrum - Strax norr om Malmö"

Här ligger Bjärred Centrum