My webpage

faq_top_bild

Image
Image

Beprövad byggteknik som värmer

Energi
Vi bygger välisolerade och energisnåla hus, som är bra för både er plånbok och framtida generationer! 


Klimatskalet
Det viktigaste för att få en låg energiförbrukning är att klimatskalet utformas så att det är välisolerat och tätt med ett bra U-värde utan att få en för tjock väggkonstruktion. (En för tjock väggkonstruktion minskar er boyta).

Väggens fördelar

 • Isoleringen är uppdelad i tre skikt, för att bryta köldbryggor. 
 • Ångspärren är placerad så att genomföringar undviks så mycket som möjligt. Spärren ansluter mot fönsterkarmar för en så tät konstruktion som möjligt.  
 • Heltäckande isolerskiva utanför den bärande stommen ger en fuktsäkrad stomme.


Väggens uppbyggnad

 1. 22 mm träfasad                        
 2. 28 mm spikläkt                   
 3. Vindduk
 4. 30 mm fasadskiva (med bästa isolerkvalitet)                                    
 5. 170 mm regel + isolering (med bästa isolerkvalitet)
 6. 0,11 mm plastfolie
 7. 45 mm liggande regel + isolering (med bästa isolerkvalitet)
 8. 13 mm gips

 

FC Classic har liggande Sverigepanel.
FC Modern har stående Cypernpanel.

Image

Isolering och U-värden på övriga byggnadsdelar
Isolering och U-värden på övriga byggnadsdelar300 mm isolering i platta på mark.500 mm isolering i vindsbjälklag.Fönster & Fönsterdörrar, U-värde 1,0.Ytterdörrar, U-värde 1,0–1,3.

Värmepump med hög prestandaVärmepump med hög prestanda
Förutom ett riktigt bra klimatskal använder vi Nibes effektivaste frånluftsvärmepump, som återvinner värmen i frånluften till värme och varmvatten. Värmepumpen har en inverterstyrd kompressor, vilket gör att den hela tiden anpassar sig efter husets förbrukning. Kontroll och styrning av värme-pumpen görs via ett mycket användarvändligt gränssnitt. Värmepumpen är anpassad efter de senaste energikraven i BBR.

Energiberäkning för våra First Choice hus

First Choice 1 planshus energiberäkning
CLASSIC/MODERN COMPACT
 • Göteborg 40,1 kWh/m²
 • Malmö 37,1 kWh/m²
 • Stockholm 44,8 kWh/m²
First Choice 1 planshus energiberäkning
1.0 CLASSIC/MODERN
 • Göteborg 34,8 kWh/m²
 • Malmö 34,8 kWh/m²
 • Stockholm 41,3 kWh/m²
First Choice 1 planshus energiberäkning
1.0 CLASSIC/MODERN PLUS
 • Göteborg 34,6 kWh/m²
 • Malmö 34,3 kWh/m²
 • Stockholm 41,2 kWh/m²
First Choice 1,5 planshus energiberäkning
1.5 CLASSIC/MODERN
 • Göteborg 38,1 kWh/m²
 • Malmö 34,9 kWh/m²
 • Stockholm 42,2 kWh/m²
First Choice 1 planshus energiberäkning
1.5 CLASSIC/MODERN PLUS
 • Göteborg 38,2 kWh/m²
 • Malmö 35,5 kWh/m²
 • Stockholm 42,5 kWh/m²
First Choice 2 planshus energiberäkning
2.0 CLASSIC/MODERN
 • Göteborg 40,6 kWh/m²
 • Malmö 37,6 kWh/m²
 • Stockholm 45,1 kWh/m²
First Choice 2 planshus energiberäkning
2.0 CLASSIC/MODERN PLUS
 • Göteborg 40,2 kWh/m²
 • Malmö 37,3 kWh/m²
 • Stockholm 44,8 kWh/m²

Redovisade värden för energianvändning avser First Choice uppvärmt och ventilerat med frånluftsvärmepump Nibe F730 och fönster med u-värde 1,0.

Denna beräkning är utförd i enlighet med Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2017:5 BBR 24, 25, 26) och BEN.

OBS! Denna energiberäkning är teoretisk och därför kan den verkliga förbrukningen påverkas av bland annat följande faktorer:

Solinstrålning påverkas av ev. persienner, markiser, intilliggande byggnader, träd etc.
Processer som ger värme kan inte alltid tillgodoräknas fullt ut p.g.a. placering och användning av maskiner.
Tappvarmvattenförbrukningen kan variera kraftigt med hänsyn till antal personer etc.
Inomhustemperaturen och utetemperaturens årsvariationer.
Nyttjande av köksfläkt.