faq_top_bild

Image
hero2_saro.jpg

Nya Särö

I Nya Särö byggs totalt 68 bostadsrätter i två etapper. Etapp 1 består av 38 bostadsrätter i lägenhetshus- och radhusform. I etapp två byggs 30 bostadsrätter i två punkthus och dessutom 38 hyresrätter i två punkthus.

STATUS Färdigställt
ORT/OMRÅDE Särö/Kungsbacka
ANTAL BOSTÄDER 106
BOSTADSFORM Bostads/hyresrätter
PROJEKTÄGARE Mjöbäcks 33%
  Järngrinden 33%
  AB Hundra 33%
ARKITEKT QPG Arkitekter

Mer om projektet

Samtidigt som området förtätas med bostäder planerar kommunen att utveckla och modernisera hela Särö centrum med större ytor för handel och kontor och ge hela området en mer modern och levande framtoning.

”Här finns trivsel för alla.”

Här ligger Nya Särö