faq_top_bild

Image

Nu har du chansen att köpa vårt visningshus Björkåsen, ett 1-planshus på 145 m² som står på husuställningen Husknuten i Västra Frölunda. Vi ska byta ut visningshuset till en ny husmodell och säljer det till ett mycket attraktivt pris 450.000 kr inkl. moms.

Köparen står för nedmontering och borttransport.

Här kan du läsa mer om husmodellen Björkåsen >>

För mer information kontakta Fredric Lindgårde på 0325-61 81 38 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Det behöver inte vara mer komplicerat än att bygga en villa.

Med Kombo har vi på Mjöbäcks investerat all vår kunskap och erfarenhet för att kunna erbjuda ett optimalt flerbostadshus-koncept. Målet var tydligt, att erbjuda hus som är genomtänkta, praktiska och prisvärda utan att göra avkall på kvalité. Kombo är också framtaget för att tillgodose flera olika behov och önskemål på ett modernt flerbostadshus. För dig som har ytterligare behov och önskemål som sträcker sig utöver våra framtagna kombinationer så kan vi även specialanpassa Kombo och skräddarsy det utifrån dina önskemål.

Läs mer och designa i byggonline

Förra veckan blev det klart vilket tävlingsbidrag som vann Vellinge kommuns markanvisningstävling. Av de nio tävlingsbidrag som kommit in från olika byggherrar har vinsten gått till Mjöbäcks Entreprenad AB.

-Det är glädjande att så många visat intresse och vill bygga i Västra Ingelstad. Det vinnande bidraget har fångat platsen väl och utformning och gestaltning knyter an till intilliggande bebyggelse på ett tilltalande sätt och de röda tegelbyggnaderna påminner om det historiska på platsen samtidigt som de upplevs moderna och fräscha. Det finns dessutom ett gediget hållbarhetstänk som visar på ett modernt och framtidsinriktat bostadskvarter, säger Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun.

Vi har länge sett en stor potential i Västra Ingelstad - en charmig by med ett fantastiskt läge. Med det här projektet hoppas vi kunna bidra till byns positiva utveckling. Stationskvarteret knyter an till Västra Ingelstads karaktär både i skala och material. Det röda teglet och noga bearbetade detaljer lägger grunden till en varm arkitektur som tål tidens tand. Varierade gavelmotiv och många entréer gör gaturummet omväxlande och intressant. Den gröna miljön löper som en röd tråd genom gestaltningen. Alla bostäder har en egen liten täppa och i mitten finns ett socialt gårdsrum och ett gemensamt växthus, berättar Ingrid Wingård, arkitekt på White arkitekter, i samarbete med Mjöbäcks Entreprenad AB.

För mer information och kontakt

Stationskvarteret

 

Mjöbäcks har förvärvat mark för byggnation av ca 65 villor.
Fastigheterna Tröinge 6:28 och 6:69 är belägna vid stadsdelen Tröingeberg i Falkenberg och den totala arean uppgår till ca 120 000 m².

I detta projekt har vi valt att samarbeta med Arkkas Arkitekter, tillsammans skissar vi på förslag om tomtstorlekar på 800-1000 m².
Inom fastigheterna finns även en möjlig placering av förskola och grönområden.

 

Exklusivt läge i Båstad, långt till horisonten och nära till livets goda.

Med upphöjt läge över Laholmsbukten erbjuds här ett exklusivt livsstilsboende för medvetna människor med smak för design, kravlöst boende och närhet till allt. De 27 sobert designade radhusen är utformade för att harmoniera med naturen och lämna minsta möjliga avtryck på Hallandsåsens känsliga mark. Husen i Vy53 säljs som äganderätter och kombinerar det bästa av två världar – maximal livskvalitet och minimal skötsel.

Här bor du med bara ett par minuters promenad till Båstads utbud av service, restauranger, folkvimmel och butiker samtidigt som du njuter av det upphöjda lägets lugn och avskildhet.

För mer information och intresseanmälan >>

Under våren bjöd Växjö kommun in till en markanvisningstävling för fortsatt utveckling av Torparängen i Växjö. Tävlingen för Fotbollen 1 är nu avgjord och markanvisningen går till Mjöbäcks Entreprenad och Järngrinden som lämnat in ett gemensamt förslag, ritat av Krook & Tjäder.

Den huvudsakliga projektidén är att erbjuda en alternativ boendeform som komplement till övriga boendeformer inom området. En slags hybrid mellan småhusbebyggelse och flerbostadsbebyggelse, där radhusliknande bostäder staplas ovanpå mindre marklägenheter. Man skulle kunna kalla det för stadsradhus.

Förslaget omfattas av totalt 24 bostadsrätter och fokus på hållbarhet genomsyrar husens gestaltning och miljön runt bebyggelsen.

– Detta blir Mjöbäcks och Järngrindens första gemensamma projekt i Småland och vi ser fram emot att få vara en del av Växjö kommuns planer för staden. Kommunen har tydliga ambitioner avseende hållbarheten för Växjö och vi som byggherrar har tagit till oss detta och lyckats att konkretisera vårt förslag i linje med hållbarhetsprogrammet, säger Tobias Johannesson, vVD på Järngrinden.

– Med stadsradhusen, som vi kallar det, möjliggör vi till en blandning av yngre, äldre och barnfamiljer som flyttar in. På så vid bidrar bebyggelsen till ett mer levande bostadsområde och den sociala hållbarheten som vi önskar eftersträva, berättar Mattias Bengtsson, projektansvarig på Mjöbäcks.

low TORPARÄNGEN 2

Mjöbäcks Entreprenad i spännande samarbete om att uppföra Stockholms högsta bostadshus.

Mjöbäcks bildar ett gemensamt JV-bolag tillsammans med Västkuststugan, Balder och Innovation Properties med målsättningen att uppföra Stockholms högsta bostadshus

I Sickla, gränslandet mellan Stockholm och Nacka, planeras två höga hus om 38 respektive 30 våningar. Projektet går under namnet Nacka Port och blir den nya entrén till Nacka kommun.

”Vi är väldigt glada över samarbetet med Balder som borgar för ett starkt genomförande framåt”, säger Göran Nergården, Västkuststugan.

”Det är ett oerhört spännande projekt som Mjöbäcks är förväntansfulla över att vara del av”, säger Julia Nergården, VD i Mjöbäcks.

Projektets totala volym omfattar ca 33 675 kvm ljus BTA bostäder, kontor och handel. Detaljplanen ska ut på samråd och beräknas antas under 2023. Trion bakom projektet är fastighetsägarna Mjöbäcks Entreprenad, VästkustStugan och Innovation Properties.

”Vi är glada över att, tillsammans med övriga tre duktiga och drivna aktörer, utveckla denna häftiga fastighet - tillsammans ska vi skapa något riktigt bra. Det känns också roligt att vi, genom Nacka Port, förtydligar vår position som fastighetsutvecklare i Stockholm”, säger Erik Selin, VD i Balder.

Tornen kommer inrymma bostäder samt kommersiella ytor som restaurang, deli, bageri, cykelverkstad m.m. I tornen kommer det även finnas gym samt festvåning för de boende med utsikt över Stockholm, inloppet och Nackareservatet. Utöver tornen ska den kulturhistoriskt värdefulla Färgfabriken Klinten renoveras och återfå sin forna glans. Ambitionen är att ta tillvara på den kreativa atmosfär som finns i huset idag.

”Vi vill skapa en destination och ett arkitektoniskt vackert landmärke som Nackaborna är stolta över. Samtidigt vill vi skapa ett attraktivt projekt utöver det vanliga som ger mervärden både för dom boende, kontors och lokalhyresgästerna samt givetvis för allmänheten”, säger Kristian Wahlberg, Innovation Properties.

Kommunikationerna till Stockholm är goda och den nya tunnelbanan till Nacka får sin ena uppgång i Sickla, ca 350 meter från projektet. Från området är det cykelavstånd till centrala Stockholm och projektet, där två regionala cykelstråk möts, får nästan tusen cykelparkeringsplatser.

nacka2

K-Fast Holding AB har ingått avtal om att förvärva 25 procent av aktierna i Mjöbäcks Entreprenad AB.

”Mjöbäcks är ett otroligt välskött bolag och en bra investering för K-Fastigheter”, säger Jacob Karlsson, VD för K-Fast Holding AB. ”Vi känner familjen Nergården och dess verksamhet väl och ser en fin potential i deras affär och kompetenta organisation.”

”Vi bygger omkring 300 bostäder per år, lika fördelning mellan villor och bostadsrätter, med total bostadsyta om ca 35 000 kvadratmeter. Vi har egen byggverksamhet och tillverkar villor i fabriken i Mjöbäck. Med K-Fastigheter som delägare kan vi skapa synergieffekter i hur vi utvecklar framtidens bostadsområden”, säger Julia Nergården.

”Jag ser fram emot att tillsammans med Julia och K-Fastigheter föra bolaget vidare på ett sätt som skapar fortsatt tillväxt och trygghet för alla våra medarbetare.” Säger Göran Nergården.

Mjöbäcks Entreprenad AB:s vinst efter skatt 2020 uppgick till ca 67 mkr. K-Fastig­heter tillträder aktierna den 1 augusti 2021. Efter K-Fastigheters förvärv äger Julia Nergården 50,1 procent, K-Fastigheter 25 procent och Göran Nergården resterande 24,9 procent.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Julia Nergården, VD
e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., telefon: 0325-61 81 18