faq_top_bild

Image
amperen_hero.jpg

Orminge - Nacka

Med inspiration ifrån urbana enbostadshus är vår vision att med utgångspunkt i områdets närhet till naturreservat och centrumnära läge, skapa samtida och moderna stadsradhus i trä samt en eftertraktad boendemiljö med väldisponerade och trivsamma bostäder som kompletterar bebyggelsen i området och bidrar till att stärka Orminges utveckling och attraktionskraft.

STATUS Kommande
ORT/OMRÅDE Orminge, Nacka
ANTAL BOSTÄDER ca 70
BOSTADSFORM Bostadsrätter
PROJEKTÄGARE Mjöbäcks
  Västkuststugan
  KVM Bostad
ARKITEKT Andersson Arfwedson

Mer om projektet

För mer information kontakta
Mattias Bengtsson, Projektansvarig