faq_top_bild

Image
Image

Bygga nyckelfärdigt hus på totalentreprenad - Hur funkar det?

Vi får en hel del frågor vad det innebär att bygga hus på totalentreprenad eller nyckelfärdigt som det också kallas. Här reder vi ut begreppen på ett enkelt sätt och lyfter samtidigt några av fördelarna som gör att det blivit så populärt.

 

Totalentreprenad / Nyckelfärdigt - Så funkar det!

Vid totalentreprenad skriver vi ett entreprenadkontrakt med er och ansvarar för alla avtal med underentreprenörer och ser till att all byggnation går rätt till.

Enligt kontraktet ansvarar vi för ritningar, konstruktion och allt material samt åtar oss allt arbete att uppföra och färdigställa hela huset. Nyckelfärdigt helt enkelt!

Alla våra hus kan fås som totalentreprenad eller nyckelfärdigt. En förutsättning är att er tomt finns inom 30 mils radie från vår fabrik i Mjöbäck.

Att beställa sitt nya hus på totalentreprenad har flera fördelar

  • Det är smidigt, enkelt och minskar er arbetsinsats med en kontakt för alla frågor och kommunikation 

  • Med bara en avtalspart är det tydligt att vi har ansvaret och om frågor uppstår finns ingen otydlighet vem som ska hantera frågan. 

  • Vi får ett bättre helhetsperspektiv och kostnadskontroll och kan för varje specifikt projekt välja den bästa produkten för ändamålet.

  • Vi följer ABS 18 - Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader vilket ger er en ökad trygghet i projektet!

  • Totalentreprenad innebär givetvis inte att ni lämnas helt utanför projektet, inte heller att det inte är frågor, ansvar och avgöranden som ni behöver ta. Men helt klart är det den populäraste avtalsformen bland våra kunder, och det har sina skäl.
  • Hus som byggsats: Vill ni bygga själva eller med egna entreprenörer kan vi erbjuda er materielleverans. Här står ni för allt som rör mark och grund och vi levererar huset ovan grund som byggsats, en materialleverans.

First Choice - Det kloka steget in i eget hus

För er som vill ha en komplett, färdig och genomarbetad lösning redan från start har vi tagit fram First Choice. De flesta beslut har vi tagit åt dig. Du får i gengäld ett välplanerat kvalitetshus med all vår byggerfarenhet inbyggd i varje kvadratmeter av huset. Om du önskar kan vi också leverera First Choice som nyckelfärdiga hus på totalentreprenad.

Image