faq_top_bild

Image

Kombo – Leveransdeklaration 2024


TOTALENTREPRENAD

Leveransdeklarationen gäller för husmodellerna KomBo med platta på mark och kommunalt VA.

SCHAKT- & GRUND
Platta på mark med kantförstyvad armerad betong, 300 mm cellplast och 400 mm kantbalksform. Vattenburen golvvärme gjuts in och plattan stålslipas. Plattan utförs med radontäta genomföringar.

Schakt för platta på mark med 0,75 m under färdigt golv.
Grovplanering med befintliga massor fyra meter runt om huset.
12 meter schakt och ledning för anslutning av VA, el och fiber.
Erforderlig dränering samt anslutning av stupröranslutningar.
1 ton packningsbart fyllnadsmaterial per m2 byggnadsarea.
Eventuella överblivna massor upplägges på tomten.

Följande ingår ej: Röjning av sly, trädfällning, borttagning av stubbar, borttransporter, sprängning/bergschakt med tillhörande kringarbeten, pålning och förstärkning av betongplattan, extra dränering, fördröjningsmagasin, stenkista/ infiltrationsbädd, radonsäkring.

För överstigande fyllnadsmaterial och tillkommande arbeten (dock inte för pålning och besiktning inför och efter pålning/sprängning) lämnar entreprenören ett fast pris som debiteras separat.


YTTERVÄGGAR (Prefabricerade)

Kombo Classic. Liggande Sverigepanel (22x145 skyddsmålad *) med generalskarvar och dekorbrädor.

Kombo Modern. Stående Cypernpanel (22x145, skyddsmålad *). 

Spikläkt, vindskydd, 195 mm isolering, 195 mm stående regel, diffusionsspärr och liggande 45 mm regel, 45 mm isolering och 13 mm gipsskiva (vid 2-planshus även 15 mm Protect gipsskiva).

Kombo Classic. Övre fönsterbleck, vita, monteras på gavelsidor. Vid 2-planshus monteras det även på långsidor.

* Skyddsfärgen är en vattenspädbar alkydfärg som kan användas under de flesta färger, dock inte under slamfärger och lasyr.

Kombo Modern. Ej panellinjering mellan under- och överblock.


MELLANBJÄLKLAG

2-planshus: Betongbjälklag med akustikprofil. Gips, gipsplank.

 

BALKONG/LOFTGÅNG (2-planhus) 

Pinnräcke i aluminium. Betongplatta. Trappa till loftgång, steg i gallerdurk och vangstycke i tryckimpregnerat limträ. 

 

INNERVÄGGAR
Regelstomme 70 mm, 13 mm gipsskiva på varje sida. 45 mm isolering i samtliga innerväggar. Våningshöjd enligt husmodell. Bärande innerväggar regelstomme 95 mm.

 

LGH SKILJANDE INNERVÄGGAR (Prefabricerade)
13 mm Gipsskiva, 12 mm Plywood, 13mm Gipsskiva, Regelstomme 95mm (fullisolerad). 28mm mellanrum. Regelstomme 95mm (fullisolerad), 13 mm Gipsskiva, 12 mm Plywood, 13mm Gipsskiva.


INNERTAK

500 mm isolering av lösull. Innertak med diffusionsspärr, 28 x 70 mm glespanel och gipsplank. Innertak och taklist (hålkälslist 15x56) platsmålas vit.


TAKSTOLAR (Prefabricerade)

Fackverkstakstolar.


GAVELSPETSAR

Kombo Classic. Regelverk 45x70 mm, vindskydd, spikläkt 28x70 mm och monterad liggande Sverigepanel (skyddsmålad).

Kombo Modern. Regelverk 45x70 mm, vindskydd, spikläkt 28x70 mm och monterad stående Cypernpanel (skyddsmålad).

 

LGH SKILJANDE GAVELSPETSAR (Prefabricerade)
15 mm Protect gipsskiva, Regelverk 45x95 (isolerad 500mm upp) 15 mm Protect gipsskiva.


YTTERTAK

17 mm råspontsluckor, underlagspapp, strö- och tegelläkt. Svarta betongtakpannor MP 401. Nockband som tätar och ventilerar. Avloppsluftare. Dubbel vindskiva. Takfotsbräda. Öppen takfot.


PLÅT

Hängrännor, fotplåt, stuprör och vindskivebeslag, vita. Ventilationshuvar i standardfärg lika takpannorna, där så är möjligt.


FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

Traryd Optimal träfönster med aluminiumbeklädd utsida. Utåtgående vändbara fönster samt fasta fönster enligt husmodell. Fönster och fönsterdörrar är vitmålade. Vita fönsterplåtar. Insynsskyddade fönster i bad/wc.
Kombo Classic.
Fönsteromfattning, sido- och överbräda 28x120 mm, underbräda 28x95 mm.
Kombo Modern.
Skrea fönsteromfattning utan foder.


YTTERDÖRRAR

Entrédörr Nordan Linjalen CYD 838 G (klarglas), vit. Dörrbeslag Hoppe 1140 Stockholm. Assa 2002 lås.


INNERDÖRRAR

Slät, vit. Dörrhandtag Ibiza 1171 aluminium. Pluskarm med tätningslist. Trösklar i ek.


GOLV

Trägolv Tarkett 13 mm Ek 3-stav. I alla rum förutom våtutrymmen, där läggs klinkers.


LISTVERK

Släta sockellister och dörrfoder 12x56 mm och taklist hålkälslist 15x56 mm platsmålas.

Foderbildande fönstersmyg och fönsterbänkar i vitmålad MDF board. Fönsterbänkens djup är 200 mm.


KÖKS- OCH GARDEROBSINREDE
I kök. Vedum kökslucka Moa, F20 vit. Bänkskiva laminat 3029 Karusell. Handtag 31006 rostfritt 128 mm. Diskbänk Intra Horizon HZ 815. Fullutdragslådor, luckdämpare. Höjd 2250 mm med takanslutning.

Flyttbara garderober (antal enligt husmodell) höjd 2100 mm, lucka Elsa, F20 vit.


VITVAROR
Siemens hushållsprodukter i vitt. Induktionshäll, Inbyggnadsugn, Mikrovågsugn, utdragbar fläkt, Kylskåp, Frysskåp (kyl/frys i 1:or och 2:or), Diskmaskin. Tvättmaskin och Torktumlare.


BADRUMSINREDE

Svedbergs kommod 80 vit, spegel 80.

Skoga hörndusch 90x90 Alu matt/klarglas. WC-stol 9085-01 (sits med dämpning) vit.

Bänkskiva, vit ovan tvättmaskin och torktumlare.


BLANDARE

Gustavsberg, köksblandare Nautic med avstängning för diskmaskin. Tvättställsblandare Nautic. Duschblandare Nautic och duschset.


VVS - UPPVÄRMNING OCH VENTILATIONSSYSTEM

Nibe S735 frånluftsvärmepump med återvinning. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenburen värme via radiatorer på övriga plan. Ventilationsinjustering och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ingår.

Det kan finnas behov eller önskemål för att i vissa fall välja annan typ av värmekälla, offereras separat.

VVS-installationen görs enligt uppritade VVS-ritningar. Synliga rör i våtutrymmen är kromade. Våtrumsarbetena följer BBV:s och GVK:s råd och anvisningar. Branschregler ”Säker vatteninstallation” följs. Energideklaration, täthetskontroller, injustering och funktionskontroll ingår.


ELINSTALLATION

Uttagsbestyckning i olika utrymmen:
Entré: Ett vägguttag, ett lamputtag tak
Hall: Ett vägguttag, ett lamputtag tak
Vardags-/Allrum: Fem vägguttag, två lamputtag tak, ett lamputtag vägg
Sov, stort: Tre vägguttag, ett lamputtag tak, ett lamputtag vägg
Sov, övriga: Tre vägguttag, ett lamputtag tak
Kök: Två vägguttag, ett lamputtag tak, ett lamputtag vägg, två bänkbelysningar, två vägguttag vid arbetsbänk.
WC/bad/dusch: Ett lamputtag tak, ett eluttag i kommod och anslutning av spegelbelysning.
Tvättstuga: Ett vägguttag, ett lamputtag tak + anslutningar till maskiner
Utvändigt: Ett uttag med invändig brytare vid varje uteplats och entré.

Ytterbelysningspunkter, ett styck vid varje uteplats & entré, exklusive armaturer. Brandvarnare enligt gällande normer. I vindsutrymme monteras belysning med plastglob.

Mediacentral installeras och bestyckas med ett dubbelt el-uttag. Dubbla nätverksuttag installeras i vardagsrum, sovrum, kök och ett enkeluttag till värmekälla.

Gruppcentral med automatsäkringar, jordfelsbrytare och elmätare för värme- och varmvattenanläggning. Ringklocka vid ytterdörr.

Fasadmätarskåp med placering enligt husmodell. Eventuella extrabeställningar ligger utanför Mjöbäcks Entreprenads åtagande och faktureras direkt av elinstallatören(UE).


YTSKIKT INTERIÖR

Målning av innertak och listverk och väggar (vit). Kakel och klinker i våtutrymme med dusch. Klinker i entré (enligt husmodell). Kakel ovan köksbänk. Rak kakelsättning och klinkerläggning. Arbetet utförs enligt BBV:s/GVK:s råd och anvisningar.

Standard storlek:

Klinker: 10x20, 20x20, 30x30

Klinker duschutrymme: 10x10 (Vi avråder att lägga större klinkerplattor än 10x10 i duschutrymme)

Kakel: 15x15, 15x20, 20x20, 20x25

Prisklass: kakel upp till 250 kr/kvm inkl. moms. Prisklass: klinker upp till 400 kr/kvm inkl. moms.

Eventuella extrabeställningar (t.ex. annan storlek än standard, diagonalläggning, mönsterläggning, bård, dekorsättning, mosaik, Tapet i högre prisgrupp) ligger utanför Mjöbäcks Entreprenads åtagande och faktureras direkt av kakelsättaren (UE) och målaren (UE).


TRANSPORT

Beställaren svarar för att väg från allmän väg till byggplatsen finns, är hållbar och framkomlig för fordon med 10 tons axeltryck, en fordonslängd av 24 m och en höjd av 4,5 m. Lastbilarna är försedda med kranar som har en räckvidd på ca 17 m. Eventuell omlastning bekostas av beställaren. Om mobilkran krävs och/eller färjetransporter måste ske, beställs och bekostas detta av beställaren. Mobilkran för montering av betongbjälklag ingår. Avlastningsplats för material skall finnas.


ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Material som inte uppräknas i denna leveransdeklaration ingår inte i leveransen. Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. Produkter och material som utgår ur våra leverantörers sortiment ersätts med likvärdigt eller bättre.


ALLMÄNT

OBS! Utvändig målning, provtryckning, geoteknisk undersökning, byggström, byggmätarskåp, byggvatten, container och finstädning beställs och bekostas av beställaren. Merkostnader vid en eventuell brand- och ljudklassning (t.ex. vid intilliggande garage) bekostas av beställaren.


TOTALENTREPRENAD - NYCKELFÄRDIGT

Rådgivning vid val av tomt. Huvudritningar och erforderliga handlingar för byggnadslov, arbetsritningar, energiberäkning, klimatdeklaration och VVS-ritningar samt i övrigt erforderliga handlingar av arbeten/material som innefattas i entreprenaden ingår.

Allt material och produkter som ingår i leveransen monteras och installeras av oss eller av våra underentreprenörer (UE).

KomBo – Leveransdeklaration 2024


MATERIALLEVERANS OVAN GRUND

Leveransdeklarationen gäller för husmodellerna KomBo.

GRUND
Materialleveransen är anpassad för platta på mark med kantförstyvad armerad betong, 300 mm cellplast och 400 mm kantbalksform. 

Material till bottenplatta (grund), fyllnadsmaterial, material för undergjutning och dräneringsskiva och övrigt material ingår inte. 


YTTERVÄGGAR - Prefabricerade
Kombo Classic.
Liggande Sverigepanel (22x145 skyddsmålad *) med generalskarvar och dekorbrädor. 

Kombo Modern. Stående Cypernpanel (22x145, skyddsmålad *). 

Spikläkt, vindskydd, 195 mm isolering, 195 mm stående regel, diffusionsspärr och liggande 45 mm regel, 45 mm isolering och 13 mm gipsskiva. (vid 2-planshus även 15 mm Protect gipsskiva). 

Kombo Classic. Övre fönsterbleck, vita, monteras på gavelsidor. Vid 2-planshus monteras det även på långsidor. 

* Skyddsfärgen är en vattenspädbar alkydfärg som kan användas under de flesta färger, dock inte under slamfärger och lasyr. 

Kombo Modern. Ej panellinjering mellan under- och överblock. 


MELLANBJÄLKLAG
2-planshus: Betongbjälklag med akustikprofil. Brand- och stegljudsisolering. Gips, gipsplank. Allt material levereras löst.

 

BALKONG/LOFTGÅNG (2-planhus) 
Pinnräcke i aluminium. Betongplatta. Trappa till loftgång, steg i gallerdurk och vangstycke i tryckimpregnerat limträ. 

 

INNERVÄGGAR
Regelstomme 70 mm, 13 mm gipsskiva på varje sida. 45 mm isolering i samtliga innerväggar. Våningshöjd enligt husmodell. Bärande innerväggar regelstomme 95 mm. Allt material levereras löst.


LGH SKILJANDE INNERVÄGGAR
(Prefabricerade) 
13 mm Gipsskiva, 12 mm Plywood, 13mm Gipsskiva, Regelstomme 95mm (fullIsolerad). 28mm mellanrum. Regelstomme 95mm (fullisolerad), 13 mm Gipsskiva, 12 mm Plywood, 13mm Gipsskiva. 


INNERTAK
500 mm isolering av lösull. Innertak med diffusionsspärr, 28 x 70 mm glespanel och gipsplank. Allt material levereras löst. 


TAKSTOLAR - Prefabricerade
Fackverkstakstolar. 


GAVELSPETSAR - Prefabricerade
Kombo Classic. 
Regelverk 45x70 mm, vindskydd, spikläkt 28x70 mm och monterad liggande Sverigepanel (skyddsmålad). 

Kombo Modern. Regelverk 45x70 mm, vindskydd, spikläkt 28x70 mm och monterad stående Cypernpanel (skyddsmålad).


LGH SKILJANDE GAVELSPETSAR
(Prefabricerade) 
15 mm Protect gipsskiva, Regelverk 45x95 (isolerad 500mm upp) 15 mm Protect gipsskiva. 

 

YTTERTAK
17 mm råspontsluckor, underlagspapp, strö- och tegelläkt. Svarta betongtakpannor MP 401. Nockband som tätar och ventilerar. Avloppsluftare. Dubbel vindskiva. Takfotsbräda. Öppen takfot. 


PLÅT
Hängrännor, fotplåt, stuprör och vindskivebeslag, vita. Ventilationshuvar i standardfärg lika takpannorna, där så är möjligt. 


FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR – Monterade i väggblocken
Traryd Optimal träfönster med aluminiumbeklädd utsida. Utåtgående vändbara fönster samt fasta fönster enligt husmodell. Fönster och fönsterdörrar är vitmålade. Vita fönsterplåtar. Insynsskyddade fönster i bad/wc. 

Kombo Classic. Fönsteromfattning, sido- och överbräda 28x120 mm, underbräda 28x95 mm. 

Kombo Modern. Skrea fönsteromfattning utan foder. 


YTTERDÖRRAR
Entrédörr Nordan Linjalen CYD 838 G (klarglas), vit. Dörrbeslag Hoppe 1140 Stockholm. Assa 2002 lås. Allt material levereras löst. 


INNERDÖRRAR
Slät, vit. Dörrhandtag Ibiza 1171 aluminium. Pluskarm med tätningslist. Trösklar i ek. Allt material levereras löst. 


GOLV
Trägolv Tarkett 13 mm Ek 3-stav. Till alla rum förutom våtutrymmen. Allt material levereras löst. 


LISTVERK
Släta grundmålade sockellister och dörrfoder 12x56 mm. Taklist hålkälslist 15x56 mm grundmålad. Foderbildande fönstersmyg och fönsterbänkar i vitmålad MDF board. Fönsterbänkens djup är 200 mm. Allt material levereras löst. 


KÖKS-, TVÄTT- OCH GARDEROBSINREDE
Vedum kökslucka Moa, F20 vit. Bänkskiva laminat 3029 Karusell. Handtag 31006 rostfritt 128 mm. Diskbänk Intra Horizon HZ 815. Fullutdragslådor, luckdämpare. Höjd 2250 mm med takanslutning. 

Flyttbara garderober (antal enligt husmodell) höjd 2100 mm, lucka Elsa, F20 vit. 


VITVAROR
Siemens hushållsprodukter i vit färg. Induktionshäll, Inbyggnadsugn, Mikrovågsugn, utdragbar fläkt, Kylskåp, Frysskåp (kyl/frys i 1:or och 2:or), Diskmaskin. Tvättmaskin och torktumlare. 


BADRUMSINREDE
Svedbergs kommod 80 vit, spegel 80. Forsa hörndusch 90x90 Alu matt/klarglas. WC-stol 9085-01 (sits med dämpning) vit. 

Bänkskiva, vit ovan tvättmaskin och torktumlare. 


BLANDARE
Gustavsberg, köksblandare Nautic med avstängning för diskmaskin. Tvättställsblandare Nautic. Duschblandare Nautic och duschset. 


VVS - UPPVÄRMNING OCH VENTILATIONSSYSTEM
Nibe S735 frånluftsvärmepump med återvinning och anpassat för vattenburen golvvärme *1 i bottenplan, vattenburen värme via radiatorer på övriga plan. Ventilationsinjustering ingår. 

Det kan finnas behov eller önskemål för att i vissa fall välja annan typ av värmekälla, offereras separat. *1 Golvvärmepaketet ingår inte. 


TRANSPORT
Byggsatsen transporteras så långt farbar väg finns, beställaren svarar för att väg från allmän väg till byggplatsen är hållbar och framkomlig för fordon med 10 tons axeltryck, en fordonslängd av 24 m och en höjd av 4,5 m. Lastbilarna är försedda med kranar som har en räckvidd på ca 17 m. Allt material ska kunna avlastas vid husgrunden. Eventuell omlastning bekostas av beställaren. Om mobilkran krävs och/eller färjetransporter måste ske, beställs och bekostas detta av beställaren. 


ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER
Material som inte uppräknas i denna leveransdeklaration ingår inte i leveransen. Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. Produkter och material som utgår ur våra leverantörers sortiment ersätts med likvärdigt eller bättre. 


ALLMÄNT

Geoteknisk undersökning beställs och bekostas av beställaren. 

Merkostnader vid en eventuell brand- och ljudklassning (t.ex. vid intilliggande garage) bekostas av beställaren. 

Huvudritningar och erforderliga handlingar för byggnadslov, arbetsritningar, energiberäkning och VVS-ritningar samt i övrigt erforderliga handlingar av det material som ingår i byggsatsleveransen.