faq_top_bild

Image

First Choice – Leveransdeklaration 2023 
(FC-LD-23-1-TE)


TOTALENTREPRENAD

(Totalentreprenad erbjuds max 30 mil från produktionsfabriken i Mjöbäck.) Leveransdeklarationen gäller för husmodellerna First Choice med platta på mark och kommunalt VA.

SCHAKT- & GRUND
Platta på mark med kantförstyvad armerad betong, 300 mm cellplast och kantbalksform. Vattenburen golvvärme gjuts in och plattan stålslipas.

Schakt för platta på mark med 0,75 m under färdigt golv.
Grovplanering med befintliga massor fyra meter runt om huset.
12 meter schakt och ledning för anslutning av VA, el och fiber.
Erforderlig dränering samt anslutning av stupröranslutningar.
1 ton packningsbart fyllnadsmaterial per m2 byggnadsarea.
Eventuella överblivna massor upplägges på tomten.

Följande ingår ej: Röjning av sly, trädfällning, borttagning av stubbar, borttransporter, sprängning med tillhörande kringarbeten, pålning och förstärkning av betongplattan, extra dränering, fördröjningsmagasin, stenkista/ infiltrationsbädd, radonsäkring.

För överstigande fyllnadsmaterial och tillkommande arbeten (dock inte för pålning och besiktning inför och efter pålning/sprängning) lämnar entreprenören ett fast pris som debiteras separat.


YTTERVÄGGAR (Prefabricerade)

Modell Classic. Liggande Sverigepanel (22x145 skyddsmålad *) med generalskarvar och dekorbrädor.
Modell Modern. Stående Cypernpanel (22x145, skyddsmålad *). Spikläkt, vindskydd, 30 mm fasadskiva, 170 mm isolering, 170 mm stående regel, diffusionsspärr och liggande 45 mm regel, 45 mm isolering och 13 mm gipsskiva.
Modell Classic. Övre fönsterbleck, vita, monteras på gavelsidor. Vid 2-planshus monteras det även på långsidor.
Modell Modern. Övre fönsterbleck, vita. Vid 1- och 2-planshus monteras det på alla sidor. Vid 1,5-planshus monteras det på gavelsidor.

* Skyddsfärgen är en vattenspädbar alkydfärg som kan användas under de flesta färger, dock inte under slamfärger och lasyr.

Modell Modern. Ej panellinjering mellan under- och överblock.


MELLANBJÄLKLAG

1,5- och 2-planshus: Gipsplank, 28 x 70 mm glespanel, säkerhetsfolie, erforderligt bjälklag, 45 mm isolering, 22 mm spånskiva.


INNERVÄGGAR

Regelstomme 70 mm, 13 mm gipsskiva på varje sida. 45 mm isolering i samtliga innerväggar. Våningshöjd enligt husmodell. Bärande innerväggar regelstomme 95 mm.


INNERTAK

1-och 2-planshus: 500 mm isolering av lösull. Innertak med diffusionsspärr, 28 x 70 mm glespanel och gipsplank. Innertak och taklist (hålkälslist 15x56) platsmålas vit.

1,5-planshus: Snedtak: Gipsplank, 28 x 70 mm glespanel, diffusionsspärr och 300 mm isolering av lösull (500 mm isolering av lösull på vindbjälklag), distanslist och masonite till luftspalt.

1,5-planshus med oinredd vind: Mellanbjälklag: Innertak med diffusionstät säkerhetsfolie 28 x 70 mm glespanel, gipsplank och 360 mm skivisolering. Tak/snedtak: Takstolarna är förberedda för 300 mm isolering.


TAKSTOLAR (Prefabricerade)

1- och 2-planshus: Fackverkstakstolar. 1,5-planshus: Ramverkstakstolar.


GAVELSPETSAR (Prefabricerade)

Modell Classic. 1- och 2-planshus: Regelverk 45x70 mm, vindskydd, spikläkt 28x70 mm och monterad liggande Sverigepanel (skyddsmålad).
Modell Modern. 1- och 2-planshus: Taksarg med stående Cypernpanel (skyddsmålad).

1,5-planshus: Gavelspets är lika yttervägg.

1,5-planshus med oinredd vind: 45 x 170 mm regelverk, 30 mm fasadskiva, vindskydd, spikläkt och monterad panel (skyddsmålad).


YTTERTAK

Modell Classic och Modell 1.5 Modern. 17 mm råspontsluckor, underlagspapp, strö- och tegelläkt. Svarta betongtakpannor MP 401. Nockband som tätar och ventilerar. Avloppsluftare. Dubbel vindskiva. Takfotsbräda. Öppen takfot.
Modell Modern. 22 mm råspontsluckor, underlagspapp, ytpapp (svart), avloppsluftare, taksarg (sarg på 3 sidor). Taksäkerhet enligt myndighetskrav.


PLÅT

Modell Classic. Hängrännor, fotplåt, stuprör och vindskivebeslag, vita. Ventilationshuvar i standardfärg lika takpannorna, där så är möjligt.
Modell Modern. Hängrännor, fotplåt, stuprör och sargplåt, vit. Ventilationshuvar i svart.


FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

Traryd Genuin. Isolerruta (U-värde 1,0). Utåtgående vändbara fönster samt fasta fönster enligt husmodell. Fönster och fönsterdörrar är vitmålade. Vita fönsterplåtar. Insynsskyddade fönster i bad/wc.
Modell Classic. Utvändig omfattning, sido- och överbräda 28x120 mm, underbräda 28x95 mm.
Modell Modern. Utvändig omfattning, sido-, över- och underbräda 22x70 mm.


YTTERDÖRRAR

Entrédörr Nordan Linjalen CYD 838 G (klarglas), vit. Groventré Nordan Lejonet CYD 801, vit. Dörrbeslag Hoppe 1140 Stockholm. Assa 2002 lås.


INNERDÖRRAR

Swedoor Easy GW, vit. Dörrhandtag Ibiza 1171 aluminium. Pluskarm med tätningslist. Trösklar i ek.


GOLV

Trägolv Tarkett 13 mm Pure Ek Nature 3-stav. I alla rum förutom våtutrymmen, där läggs klinkers.


LISTVERK

Släta sockellister och dörrfoder 12x56 mm och taklist hålkälslist 15x56 mm platsmålas. Foderbildande fönstersmyg och fönsterbänkar i vitmålad MDF board. Fönsterbänkens djup är 200 mm.


INVÄNDIG TRAPPA

Trappa med vagnstycke, spalje (rak) och handledare i vitmålad furu. Plansteg i eklaserad furu. Ingår inte vid 1,5-planshus med oinredd vind.


KÖKS-, TVÄTT- OCH GARDEROBSINREDE

Vedum kökslucka Moa, F20 vit. Bänkskiva laminat 3029 Karusell. Handtag 31006 rostfritt 128 mm. Diskbänk Linea 710. Fullutdragslådor, luckdämpare. Höjd 2250 mm med takanslutning.

Ett Städskåp höjd 2100 mm och ett diskbänkskåp lucka Vedum Elsa, F20 vit. Bänkskiva laminat 3012 Karusell (längd enl. husmodell). Handtag 31006 rostfri 128 mm. Diskbänk Intra Barents A5016-R41(underlimmad). Flyttbara garderober (antal enligt husmodell) höjd 2100 mm, lucka Elsa, F20 vit.


VITVAROR

Siemens hushållsprodukter i vit färg. Induktionshäll EH651FEB1E, Inbyggnadsugn HB517GCW0S, Mikrovågsugn BF555LMW0, Fläktkåpa LC67BIP50, Kylskåp KS36VVWEP, Frysskåp GS36NVWFV, Diskmaskin SN43HW33TS, Tvättmaskin WM14N2O3DN, värmepumpstumlare WT45RHC7DN.


BADRUMSINREDE

Stora badrummet. Svedbergs Forma Hav 80x45 vit, spegel 80. Lilla badrummet. Forma Skapa 60x35 vit, spegel 60. Skoga hörndusch 90x90 Alu matt/klarglas. WC-stol 9085-01 (sits med dämpning) vit.


BLANDARE

Gustavsberg, köksblandare Nautic med avstängning för diskmaskin. Tvättbänksblandare Nautic med uttag förkallvattenanslutning till tvättmaskin. Tvättställsblandare Nautic. Duschblandare Nautic och duschset.
En utvändig självdränerande vattenkran (vattenutkastare).


VVS - UPPVÄRMNING OCH VENTILATIONSSYSTEM

Nibe S735 frånluftsvärmepump med återvinning. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenburen värme via radiatorer på övriga plan (ingår inte vid oinredd vind). Ventilationsinjustering och obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ingår.

Vid 1,5-planshus med oinredd vind förberedes stamledning för framtida installationer.

Det kan finnas behov för att i vissa fall välja annan typ av värmekälla (ingår ej från MEAB).

VVS-installationen görs enligt uppritade VVS-ritningar. Synliga rör i våtutrymmen är kromade. Våtrumsarbetena följer BBV:s och GVK:s råd och anvisningar. Branschregler ”Säker vatteninstallation” följs. Provtryckning, täthetskontroller, injustering och funktionskontroll ingår.


ELINSTALLATION

Uttagsbestyckning i olika utrymmen:
Entré: Ett vägguttag, ett lamputtag tak
Hall: Ett vägguttag, ett lamputtag tak
Walk In Closet: Ett vägguttag, ett lamputtag tak
Vardags-/Allrum: Fem vägguttag, två lamputtag tak, ett lamputtag vägg
Sov, stort: Tre vägguttag, ett lamputtag tak, ett lamputtag vägg
Sov, övriga: Tre vägguttag, ett lamputtag tak
Kök: Två vägguttag, ett lamputtag tak, ett lamputtag vägg, två bänkbelysningar, två vägguttag vid arbetsbänk, förbered uttag för vitrinskåp.
WC/bad/dusch: Ett lamputtag tak, ett eluttag i kommod och anslutning av spegelbelysning.
Tvättstuga: Ett vägguttag, ett lamputtag tak + anslutningar till maskiner
Utvändigt: Ett uttag med invändig brytare vid varje uteplats och entré.

Ytterbelysningspunkter, ett styck vid varje uteplats & entré, exklusive armaturer. I eventuellt garage/carport/förråd ingår två lamputtag tak, inklusive globarmaturer, och ett vägguttag i varje del. Brandvarnare enligt gällande normer. I vindsutrymme monteras belysning med plastglob.

Mediacentral installeras och bestyckas med ett dubbelt el-uttag. Dubbla nätverksuttag installeras i vardagsrum, allrum, sovrum, tvätt och kök.

Gruppcentral med automatsäkringar, jordfelsbrytare och elmätare för värme- och varmvattenanläggning. Komplett ringledningssystem.

Fasadmätarskåp med placering enligt husmodell.

Eventuella extrabeställningar ligger utanför Mjöbäcks Entreprenads åtagande och faktureras direkt av elinstallatören(UE).


YTSKIKT INTERIÖR

Målning av innertak och listverk, tapet Borosan/Decorama Easy Upp. Glasfiberväv på vägg i tvättrum, målad vägg i Walk In Closet. Klinker på golv i tvättrum. Kakel och klinker i våtutrymme med dusch. Klinker i entré (enligt husmodell). Kakel ovan köksbänk. Rak kakelsättning och klinkerläggning. Arbetet utförs enligt BBV:s/GVK:s råd och anvisningar.

Standard storlek:
Klinker: 10x20, 20x20, 30x30
Klinker duschutrymme: 10x10 (Vi avråder att lägga större klinkerplattor än 10x10 i duschutrymme)
Kakel: 15x15, 15x20, 20x20, 20x25

Prisklass: kakel upp till 250 kr/kvm inkl. moms.
Prisklass: klinker upp till 400 kr/kvm inkl. moms.

Eventuella extrabeställningar (t.ex. annan storlek än standard, diagonalläggning, mönsterläggning, bård, dekorsättning, mosaik, Tapet i högre prisgrupp) ligger utanför Mjöbäcks Entreprenads åtagande och faktureras direkt av kakelsättaren (UE) och målaren (UE).


TRANSPORT

Beställaren svarar för att väg från allmän väg till byggplatsen finns, är hållbar och framkomlig för fordon med 10 tons axeltryck, en fordonslängd av 24 m och en höjd av 4,5 m. Lastbilarna är försedda med kranar som har en räckvidd på 14m. Eventuell omlastning bekostas av beställaren. Om mobilkran krävs och/eller färjetransporter måste ske, beställs och bekostas detta av beställaren. Avlastningsplats för material skall finnas.


ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Material som inte uppräknas i denna leveransdeklaration ingår inte i leveransen. Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. Produkter och material som utgår ur våra leverantörers sortiment ersätts med likvärdigt eller bättre.


ALLMÄNT

OBS! Utvändig målning, geoteknisk undersökning, byggström, byggmätarskåp, byggvatten, container och finstädning beställs och bekostas av beställaren. Merkostnader vid en eventuell brand- och ljudklassning (t.ex. vid intilliggande garage) bekostas av beställaren. 1-årig villaförsäkring tecknas av beställaren.


TOTALENTREPRENAD - NYCKELFÄRDIGT

Tjänster och kringkostnader Rådgivning vid val av tomt. Huvudritningar och erforderliga handlingar för byggnadslov, arbetsritningar, energiberäkning och beskrivningar. VVS-ritningar samt i övrigt erforderliga handlingar. Allt material och produkter som ingår i leveransen monteras och installeras av oss eller av våra underentreprenörer (UE). Entreprenadavtal enligt ABS 18 - Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Färdigställandeförsäkring och 10-årig nybyggnadsförsäkring med slutbesiktning av opartisk besiktningsman för Mjöbäcks Entreprenad AB:s åtaganden ingår.

 

First Choice – Leveransdeklaration 2023
(FC-LD-23-1-ML)


MATERIALLEVERANS (Byggsats) OVAN GRUND

Leveransdeklarationen gäller för husmodellerna FirstChoice.

GRUND
Husmodellerna är anpassade för platta på mark med kantförstyvad armerad betong, 300 mm cellplast och kantbalksform. Material till bottenplatta (grund), fyllnadsmaterial, material för undergjutning och dräneringsskiva och övrigt material ingår inte.


YTTERVÄGGAR - Prefabricerade

Modell Classic. Liggande Sverigepanel (22x145 skyddsmålad *) med generalskarvar och dekorbrädor.
Modell Modern. Stående Cypernpanel (22x145, skyddsmålad *). Spikläkt, vindskydd, 30 mm fasadskiva, 170 mm isolering, 170 mm stående regel, diffusionsspärr och liggande 45 mm regel, 45 mm isolering och 13 mm gipsskiva.
Modell Classic. Övre fönsterbleck, vita, monteras på gavelsidor. Vid 2-planshus monteras det även på långsidor.
Modell Modern. Övre fönsterbleck, vita. Vid 1- och 2-planshus monteras det på alla sidor. Vid 1 ½-planshus monteras det på gavelsidor.

* Skyddsfärgen är en vattenspädbar alkydfärg som kan användas under de flesta färger, dock inte under slamfärger och lasyr.

Modell Modern. Ej panellinjering mellan under- och överblock.


MELLANBJÄLKLAG

1,5- och 2-planshus: Gipsplank, 28 x 70 mm glespanel, säkerhetsfolie, erforderligt bjälklag, 45 mm isolering, 22 mm spånskiva. Allt material levereras löst.


INNERVÄGGAR

Regelstomme 70 mm, 13 mm gipsskiva på varje sida. 45 mm isolering i samtliga innerväggar. Våningshöjd enligt husmodell. Bärande innerväggar regelstomme 95 mm. Allt material levereras löst.


INNERTAK

1-och 2-planshus: 500 mm isolering av lösull. Innertak med diffusionsspärr, 28 x 70 mm glespanel och gipsplank. Allt material levereras löst.

1,5-planshus: Snedtak: Gipsplank, 28 x 70 mm glespanel, diffusionsspärr och 300 mm isolering av lösull (500 mm isolering av lösull på vindbjälklag), distanslist och masonite till luftspalt. Allt material levereras löst.

1,5-planshus med oinredd vind: Mellanbjälklag: Innertak med diffusionstät säkerhetsfolie 28 x 70 mm glespanel, gipsplank och 360 mm skivisolering. Tak/snedtak: Takstolarna är förberedda för 300 mm isolering. Allt material levereras löst.


TAKSTOLAR - Prefabricerade

1- och 2-planshus: Fackverkstakstolar. 1,5-planshus: Ramverkstakstolar (delade).


GAVELSPETSAR - Prefabricerade

Modell Classic. 1- och 2-planshus: Regelverk 45x70 mm, vindskydd, spikläkt 28x70 mm och monterad liggande Sverigepanel (skyddsmålad).
Modell Modern. 1- och 2-planshus: Taksarg med stående Cypernpanel (skyddsmålad).

1,5-planshus: Gavelspets är lika yttervägg, levereras delade (lös topp).

1,5-planshus med oinredd vind: 45 x 170 mm regelverk, 30 mm fasadskiva, vindskydd, spikläkt och monterad panel (skyddsmålad), levereras delade (lös topp).


YTTERTAK

Modell Classic och Modell 1.5 Modern. 17 mm råspontsluckor, underlagspapp, strö- och tegelläkt. Svarta betongtakpannor MP 401. Nockband som tätar och ventilerar. Avloppsluftare. Dubbel vindskiva. Takfotsbräda. Öppen takfot.
Modell Modern. 22 mm råspontsluckor, underlagspapp, avloppsluftare, taksarg (sarg på 3 sidor). (ytpapp ingår ej). Taksäkerhet enligt myndighetskrav. Allt material levereras löst.


PLÅT

Modell Classic. Hängrännor, fotplåt, stuprör och vindskivebeslag, vita. Ventilationshuvar i standardfärg lika takpannorna, där så är möjligt.
Modell Modern. Hängrännor, fotplåt, stuprör och sargplåt, vit. Ventilationshuvar i svart. Allt material levereras löst.


FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR – Monterade i väggblocken

Traryd Genuin. Isolerruta (U-värde 1,0). Utåtgående vändbara fönster samt fasta fönster enligt husmodell. Fönster och fönsterdörrar är vitmålade. Vita fönsterplåtar. Insynsskyddade fönster i bad/wc.

Modell Classic. Utvändig omfattning, sido- och överbräda 28x120 mm, underbräda 28x95 mm.

Modell Modern. Utvändig omfattning, sido-, över- och underbräda 22x70 mm.


YTTERDÖRRAR

Entrédörr Nordan Linjalen CYD 838 G (klarglas), vit. Groventré Nordan Lejonet CYD 801, vit. Dörrbeslag Hoppe 1140 Stockholm. Assa 2002 lås. Allt material levereras löst.


INNERDÖRRAR

Swedoor Easy GW, vit. Dörrhandtag Ibiza 1171 aluminium. Pluskarm med tätningslist. Trösklar i ek. Allt material levereras löst.


GOLV

Trägolv Tarkett 13 mm Pure Ek Nature 3-stav lack. Till alla rum förutom våtutrymmen. Allt material levereras löst.


LISTVERK

Släta grundmålade sockellister och dörrfoder 12x56 mm. Taklist hålkälslist 15x56 mm grundmålad. Foderbildande fönstersmyg och fönsterbänkar i vitmålad MDF board. Fönsterbänkens djup är 200 mm. Allt material levereras löst.


INVÄNDIG TRAPPA

Trappa med vagnstycke, spalje (rak) och handledare i vitmålad furu. Plansteg i eklaserad furu. Ingår inte vid 1,5-planshus med oinredd vind.


KÖKS-, TVÄTT- OCH GARDEROBSINREDE

Vedum kökslucka Moa, F20 vit. Bänkskiva laminat 3029 Karusell. Handtag 31006 rostfritt 128 mm. Diskbänk Linea 710. Fullutdragslådor, luckdämpare. Höjd 2250 mm med takanslutning.

Ett Städskåp höjd 2100 mm och ett diskbänkskåp lucka Vedum Elsa, F20 vit. Bänkskiva laminat 3012 Karusell (längd enl. husmodell). Handtag 31006 rostfri 128 mm. Diskbänk Intra Barents A5016-R41(underlimmad). Flyttbara garderober (antal enligt husmodell) höjd 2100 mm, lucka Elsa, F20 vit.


VITVAROR

Siemens hushållsprodukter i vit färg. Induktionshäll EH651FEB1E, Inbyggnadsugn HB517GCW0S, Mikrovågsugn BF555LMW0, Fläktkåpa LC67BIP50, Kylskåp KS36VVWEP, Frysskåp GS36NVWFV, Diskmaskin SN43HW33TS, Tvättmaskin WM14N2O3DN, värmepumpstumlare WT45RHC7DN.


BADRUMSINREDE

Stora badrummet. Svedbergs Forma Hav 80x45 vit, spegel 80. Lilla badrummet. Forma Skapa 60x35 vit, spegel 60. Skoga hörndusch 90x90 Alu matt/klarglas. WC-stol 9085-01 (sits med dämpning) vit.


BLANDARE

Gustavsberg, köksblandare Nautic med avstängning för diskmaskin. Tvättbänksblandare
Nautic med uttag för kallvattenanslutning till tvättmaskin. Tvättställsblandare Nautic . Duschblandare Nautic och duschset. En utvändig självdränerande vattenkran (vattenutkastare).


VVS - UPPVÄRMNING OCH VENTILATIONSSYSTEM

Nibe S735 frånluftsvärmepump med återvinning och anpassat för vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenburen värme via radiatorer på övriga plan. Ventilationsinjustering ingår. Det kan finnas behov för att i vissa fall välja annan typ av värmekälla (ingår ej från MEAB).

* Golvvärmepaketet ingår inte.


TRANSPORT

Komplett leverans transporteras fraktfritt (enligt avrop). Beställaren svarar för att väg från allmän väg till byggplatsen finns, är hållbar och framkomlig för fordon med 10 tons axeltryck, en fordonslängd av 24 m och en höjd av 4,5 m. Lastbilarna är försedda med kranar som har en räckvidd på 14m. Eventuell omlastning bekostas av beställaren. Om mobilkran krävs och/eller färjetransporter måste ske, beställs och bekostas detta av beställaren. Avlastningsplats för material skall finnas.


ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Material som inte uppräknas i denna leveransdeklaration ingår inte i leveransen. Rätten till konstruktionsändringar förbehålls. Produkter och material som utgår ur våra leverantörers sortiment ersätts med likvärdigt eller bättre.


ALLMÄNT

Geoteknisk undersökning beställs och bekostas av beställaren. Merkostnader vid en eventuell brand- och ljudklassning (t.ex. vid intilliggande garage) bekostas av beställaren. Rådgivning vid val av tomt. Huvudritningar och erforderliga handlingar för byggnadslov, arbetsritningar, energiberäkning och beskrivningar. VVS-ritningar samt i övrigt erforderliga handlingar ingår.

Köpeavtal enligt AA12 - Allmänna avtalsvillkor.